foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

Dziennik elektroniczny

Dzień Edukacji Narodowej

Srebrna Szkoła

Stronę odwiedza

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

bip

Finał konkursu międzywojewódzkiego języka niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”, organizowany przez KUL, odbył się dn. 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w IFG KUL w Lublinie o godz. 11.00.

Spośród 933 uczestników I etapu, uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 4 województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego do II etapu przystąpiło 508 osób. Należało się w nim wykazać znajomością języka niemieckiego na poziomie B1- B2 oraz dość dużą wiedzą o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Do etapu III (Finału) zakwalifikowano tylko 22 uczniów, w tym aż  3 uczennice z II LO: Berenikę Mazur, Weronikę Osojcę i Małgorzatę Garbacką. Ten etap obejmował test rozumienia ze słuchu i część ustną, w której uczestnicy losowali jeden zestaw pytań, w którym znajdował się materiał stymulujący do rozmowy z Komisją. Zadanie polegało na zajęciu stanowiska do wylosowanego zagadnienia, przedstawieniu odpowiedniej argumentacji i uzasadnieniu swojego zdania. Komisja oceniała test rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi ustne, a wyniki uzyskane przez uczniów na etapie III sumowane były z wynikami uzyskanymi na etapie II, po czym ustalona została ostateczna lista rankingowa Konkursu. 10 pierwszych miejsc było najwyżej punktowanych. Tego samego dnia ogłoszono wyniki, zostały wręczone nagrody rzeczowe, dyplomy i pisemne podziękowania. Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, pani dr hab. Anna Rutka, profesor KUL, była pod wrażeniem wysokiego poziomu językowego uczniów-finalistów i składała zarówno uczniom jak ich nauczycielom gratulacje.

Berenika Mazur uzyskała 7 miejsce wśród finalistów, Weronika i Małgosia zajęły dalsze miejsca.

Sukcesem naszych uczennic jest przede wszystkim to, że znalazły się w finale i sprawdzając swoje umiejętności językowe przed egzaminem maturalnym udowodniły, że nawet przy 2 godzinach języka tygodniowo, ale mając pasję, można osiągnąć wiele.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na maturze J!


Copyright © 2018 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.