foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
LO Nr II

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny w poprzednich latach i chcą podwyższyć wynik lub zdawać nowy przedmiot, mają czas na złożenie deklaracji maturalnej do 7.02.2019 r. Prosimy jednak, aby nie czekać do ostatniego dnia, lecz złożyć deklarację np. do końca stycznia. Nie jest obowiązkowe składanie deklaracji wstępnej we wrześniu.

Jeżeli absolwent chce zdawać egzamin w innym mieście - termin dostarczenia deklaracji to 31.12.2018 r.

Deklaracje będą składane po wypełnieniu formularza za pośrednictwem strony http://maturzysta.vulcan.pl (tak, jak w latach poprzednich) i dostarczeniu do szkoły wersji elektronicznej i papierowej . Instrukcja wypełniania deklaracji dostępna jest w menu Matura

Od  2015 r. wprowadzono w pewnych sytuacjach opłatę za egzamin maturalny. Dokładnych informacji proszę szukać na stronach OKE Łódź.


Copyright © 2018 LO II Ostrowiec Św. Rights Reserved.